Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού για δικηγόρους Alma (Automated Legal Management Application) ολοκληρώθηκε με την προσθήκη 4 νέων προϊόντων αιχμής: του Alma Τιμολόγηση, του Alma Library, του Alma Ακίνητα και του Alma Web Bank που εισάγουν το δικηγορικό γραφείο και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσεων και των Τραπεζών σε νέα εποχή οργάνωσης και παραγωγικότητας.Το Alma Pro είναι πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό διαχείρισης των Πελατών, Υποθέσεων, Ενεργειών, Οικονομικών και Εγγράφων των δικηγόρων, δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και τραπεζών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.


Με το Alma Τιμολόγηση είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση των Τιμολογίων και των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες.


Το Alma Library είναι ένα εύχρηστο λογισμικό για την ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης του δικηγορικού γραφείου, της δικηγορικής εταιρίας, των νομικών υπηρεσιών και των βιβλιοθηκών Δικηγορικών Συλλόγων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.


Το Alma Ακίνητα είναι ένα πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των εταιριών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.


Το Alma Web Bank αποτελεί σήμερα ένα καθημερινό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης των ενεργειών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ το οποίο είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ειδικές ανάγκες όλων των νομικών τμημάτων των Τραπεζών και Οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα για την κάλυψη ακόμα και των πιο ειδικών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν.


Online brochure
Online brochure