Η οικογένεια προϊόντων λογισμικού για δικηγόρους Alma (Automated Legal Management Application) ολοκληρώθηκε με την νέα έκδοση του Alma Pro software και την προσθήκη 4 νέων προϊόντων αιχμής του Alma Τιμολόγηση του Alma Library, του Alma Ακίνητα και του Alma WebBank που εισάγουν το δικηγορικό γραφείο και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσεων και των Τραπεζών σε νέα εποχή οργάνωσης και παραγωγικότητας.


Το λογισμικό Alma Pro (Λογισμικό Οργάνωσης Δικηγορικού Γραφείου) εκτός από την ηλεκτρονική διαχείριση των Πελατών, Υποθέσεων, Ενεργειών και Εγγράφων των δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και Τραπεζών καλύπτει πλήρως αυτοματοποιημένα την υπαγωγή στο ΦΠΑ των δικηγορικών αμοιβών και των γραμματίων προείσπραξης όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.


Το λογισμικό Alma Τιμολόγηση καλύπτει πλήρως την μηχανογραφική (ηλεκτρονική) έκδοση των Τιμολογίων και των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες με παροχή υπηρεσιών.


Το λογισμικό Alma Library καλύπτει πλήρως την ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης και του δανεισμού μεταξύ των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου, της δικηγορικής εταιρείας, των νομικών υπηρεσιών και των βιβλιοθηκών Δικηγορικών Συλλόγων.


Το λογισμικό Alma Ακίνητα καλύπτει πλήρως την ανάγκη καταγραφής, διαχείρισης και διασφάλισης των Ακινήτων των Εταιριών καθώς και των πελατών των δικηγορικών γραφείων και των δικηγορικών εταιρειών.


Το λογισμικό Alma WebBank καλύπτει πλήρως την ανάγκη διαχείρισης των ενεργειών, των υποθέσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών των Τραπεζών

Online brochure
Online brochure
Online brochure