Ποιά είναι η ΝΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ΝΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δημιουργήθηκε το 2000 από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ως μονάδα καινοτομίας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων.
Το 2005 παρουσίασε το προηγμένο λογισμικό Alma το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πολυπληθή ομάδα δικηγόρων και μηχανικών Η/Υ με στόχο τη σύγχρονη οργάνωση του δικηγορικού γραφείου.
Σήμερα η οικογένεια λογισμικού Alma αποτελεί το κορυφαίο λογισμικό οργάνωσης των δικηγορικών γραφείων και των νομικών τμημάτων Τραπεζών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών με πάνω από 4000 χρήστες φυσικά και νομικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα.

Κύριο αντικείμενο της ΝΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι:

  • Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη της οικογένειας λογισμικού Alma καθώς και η παραμετροποίηση των προϊόντων της για την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών.

  • H ανάπτυξη και υποστήριξη ειδικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των δικηγορικών γραφείων και των νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών

  • Η υλοποίηση μεγάλων έργων για την ανάπτυξη των νομικών πληροφοριακών συστημάτων Τραπεζών και Οργανισμών.

  • H συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των πελατών της σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας.

Online brochure
Online brochure