Τι είναι το λογισμικό Alma Ακίνητα


Το Alma Ακίνητα™ είναι ένα πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Εταιριών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Μια σειρά καινοτομιών καθιστά το Alma Ακίνητα™ εξαιρετικά φιλικό βοηθώντας το χρήστη να βρει εύκολα το ακίνητο που ψάχνει καθώς και όλα τα νομικά και τεχνικά στοιχεία που το συνοδεύουν.

To Alma Ακίνητα™ αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για όλες τις σχετικές με τα ακίνητα διευθύνσεις, τη Νομική Υπηρεσία, τη Δ/νση Ακίνητης Περιουσίας, την Τεχνική Υπηρεσία, το Λογιστήριο, τη Δ/νση Φορολογικών Υποθέσεων κλπ.
Online brochure
Online brochure