Τι είναι το λογισμικό Alma Library


Το λογισμικό Alma Library™ είναι ένα εύχρηστο λογισμικό για την ηλεκτρονική διαχείριση της βιβλιοθήκης του δικηγορικού γραφείου, της δικηγορικής εταιρείας, των νομικών υπηρεσιών και των βιβλιοθηκών Δικηγορικών Συλλόγων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Μια σειρά καινοτομιών καθιστά το λογισμικό Alma Library εξαιρετικά απλό στη χρήση του βοηθώντας τον δικηγόρο να βρει εύκολα το βιβλίο ή το θέμα που ψάχνει. Το νέο λογισμικό καλύπτει επίσης τη δυνατότητα δανεισμού μεταξύ συνεργατών του γραφείου.
Online brochure
Online brochure