Πλήρης συνεργασία του Alma με το MS Office

Ένα από τα χαρακτηριστικά των προιόντων Alma είναι η πλήρης συνεργασία του με το MS Office (2003, 2007, 2010 & 2013) και ειδικά με τις εφαρμογές MS Office Word και MS Office Outlook. Επίσης το λογισμικό Alma είναι συμβατό με MS Windows XP, Vista , 7, 8 & 10.

MS Office Word
Μέσα από το MS Office Word δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αρχειοθετήσει αυτόματα, στο λογισμικό Alma Pro, τα έγγραφά του κατευθείαν μέσα στις υποθέσεις που ανήκουν. Επιπλέον δίνονται οι δυνατότητες της άμεσης επικοινωνίας με συγκεκριμένες ενότητες του λογισμικού, της αναζήτησης των εγγράφων με τον τρόπο και τις δυνατότητες που έχει η αναζήτηση μέσα στο λογισμικό, του αυτόματου υπολογισμού του χρόνου επεξεργασίας του εγγράφου, της σύνδεσης με τα Νομικά Υποδείγματα, τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και τα site της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
 
MS Office Outlook
Από το MS Office Outlook δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταφέρει πληροφορίες στο λογισμικό Alma Pro (ισχύει και το αντίστροφο), για τα πρόσωπα (επαφές/contacts), για το ημερολόγιο (ημερολόγιο/calendar) και για τις ενέργειες (ενέργειες/tasks). Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για τα e-mails δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να τα αρχειοθετεί αυτόματα μέσα στα έγγραφα των υποθέσεων που ανήκουν, να μπορεί να τα παρακολουθεί και να τα επεξεργάζεται όπως και τα υπόλοιπα έγγραφα της υπόθεσης. Στην έκδοση του MS Office 2003 η συνεργασία του λογισμικού Alma Pro με το MS Office Outlook γίνεται με την μέθοδο του συγχρονισμού των στοιχείων η οποία μπορεί να είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Στις εκδόσεις του MS Office 2007 & 2010 η συνεργασία του λογισμικού Alma Pro με το MS Office Outlook γίνεται απευθείας από την κάθε μία ενότητα (επαφές/contacts, ημερολόγιο/calendar, ενέργειες/tasks & e-mail) ξεχωριστά την στιγμή που αποθηκεύεται η πληροφορία.
Online brochure
Online brochure