Ενημέρωση με νέες εκδόσεις του λογισμικού ALMA αυτόματα από το Internet

Το λογισμικό Alma είναι ένα απλό, εύχρηστο και φιλικό πρόγραμμα σε όλες τις ενότητές του αλλά και στον τρόπο που λαμβάνει και ενημερώνεται για τις νέες εκδόσεις. Δεν απαιτεί την αποστολή οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου αλλά αναγνωρίζει αυτόματα τις διαθέσιμες νέες εκδόσεις που υπάρχουν στο site του Alma στο Internet και ενημερώνει τον χρήστη γι’ αυτές. Με την αποδοχή του χρήστη οι νέες εκδόσεις εγκαθίστανται στον Η/Υ του και ενημερώνουν αυτόματα το λογισμικό Alma.

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, για λόγους ασφαλείας του δικτύου της τράπεζας, η νέα έκδοση να εγκατασταθεί σε ασφαλές φάκελο κάποιου σκληρού δίσκου του δικτύου της τράπεζας και το λογισμικό Alma να αναγνωρίζει αυτόματα τις διαθέσιμες νέες εκδόσεις που υπάρχουν στο φάκελο αυτό.

Online brochure
Online brochure