Αρχειοθέτηση Εγγράφων στο λογισμικό Alma Pro

Το λογισμικό Alma Pro έχει τη δυνατότητα να αρχειοθετήσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία είτε αυτά είναι του MS Office Word είτε οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής (excel, pdf, e-mail, κλπ). Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εισαγωγή των ηλεκτρονικών αυτών αρχείων στο λογισμικό.
 
Συγκεκριμένα,
  • τα έγγραφα αρχειοθετούνται αυτόματα μέσα από το MS Office Word την ώρα που ο χρήστης τα αποθηκεύει στο δίσκο
  • τα E-mails αρχειοθετούνται με τη μέθοδο του Drag & Drop μεταξύ MS Office Outlook και Alma Pro αν ο χρήστης έχει εγκατεστημένο στον Η/Υ το MS Office 2003 και απευθείας μέσα από το E-mail (με ανάλογο τρόπο όπως και τα έγγραφα) αν ο χρήστης έχει εγκατεστημένο στον Η/Υ το MS Office 2007 & 2010.
  • Για όλους τους άλλους τύπους αρχείων η αρχειοθέτηση γίνεται είτε με τη μέθοδο Drag & Drop (μεταφορά του αρχείου με το ποντίκι πάνω στις οθόνες του Alma Pro) είτε με την επιλογή της αυτόματης εισαγωγής υφισταμένων εγγράφων που υπάρχει στην ενότητα Έγγραφα του λογισμικού.
Online brochure
Online brochure