Τι είναι το λογισμικό Alma Pro

Το λογισμικό Alma Pro™ είναι ένα πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης των Πελατών, Υποθέσεων, Ενεργειών και Εγγράφων των δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και τραπεζών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Μια σειρά καινοτομιών καθιστά το λογισμικό Alma Pro εξαιρετικά απλό στη χρήση και λιτό στην παρουσίαση, ενώ µια πληθώρα αυτοματισμών δημιουργεί καταχωρίσεις, καταγράφει το νομικό έργο και βοηθά στον προγραμματισμό του δικηγόρου, αφήνοντάς τον απερίσπαστο στο νομικό του έργο.

Η νέα έκδοση καλύπτει πλήρως την από 1/7/2010 υπαγωγή στο ΦΠΑ των αμοιβών για υπηρεσίες που προσφέρουν οι δικηγόροι με τη δυνατότητα έκδοσης αναλυτικού λογαριασμού με ΦΠΑ και παρακράτηση 20% και την καταγραφή των γραμματίων προείσπραξης σαν έσοδο με ΦΠΑ, κρατήσεις Δικηγορικού Συλλόγου και παρακράτηση φόρου. Επίσης καλύπτει και την καταγραφή δαπανών (υπόθεσης, προσώπων και γραφείου) με ΦΠΑ, ενώ μπορεί να αναπροσαρμόζει τις νόμιμες ή ελάχιστες αμοιβές και τις κρατήσεις αυτών, όπως θα προβλέπονται από τη νομοθεσία στο μέλλον.


Online brochure
Online brochure