Τεχνικά χαρακτηριστικά Server (για δικτυακές εγκαταστάσεις)

Οι απαιτήσεις των προιόντων Alma σε μηχανογραφικό εξοπλισμό εξαρτώνται από τον συνολικό αριθμό των χρηστών του δικτύου αλλά και από το συνολικό όγκο των ηλεκτρονικών αρχείων και των υποθέσεων. Επίσης η απόδοση του συστήματος θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο λόγους σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουμε να έχει ο server (data base) που θα υποστηρίζει το λογισμικό.

 • Επεξεργαστής Intel Dual Core ή μεγαλύτερος
 • 2 GB μνήμη
 • 2 σκληρούς δίσκους σε Mirroring
 • Raid Controller
 • CD-Rom
 • Κάρτα δικτύου
 • Οθόνη, Πληκτρολόγιο & Ποντίκι
 • Λειτουργικό σύστημα MS Windows Server std 2003, 2008 & 2012 (όχι Domain Controller)
 • Βάση Δεδομένων MS SQL Server 2005 std, 2008 R2 & 2012 & 2012 R2
 • Backup Devices
  Online brochure
  Online brochure