Τι είναι το λογισμικό Alma Web Bank

Η ΝΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, το 2007, επελέγη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) να υλοποιήσει την μηχανοργάνωση του μεγαλύτερου εν Ελλάδι Νομικού Τμήματος Τράπεζας, το οποίο αποτελείται από 300 δικηγόρους συμπεριλαμβανομένης της γραμματειακής και διοικητικής τους υποστήριξης.

Το Alma Web Bank που δημιουργήθηκε αποτελεί σήμερα ένα καθημερινό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης των ενεργειών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ το οποίο είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ειδικές ανάγκες όλων των νομικών τμημάτων των Τραπεζών και Οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα για την κάλυψη ακόμα και των πιο ειδικών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν.

Επιπλέον η πολλαπλή δυνατότητα διασύνδεσης του με άλλες εφαρμογές και τραπεζικά συστήματα συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό, την οργάνωση, και ασφάλεια των δεδομένων, την αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και τη συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας της Τράπεζας.

Το 2014, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, το Alma Web Bank επελέγη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να καλύψει τις συναλλαγές 1000 εξωτερικά συνεργαζόμενων δικηγόρων του πανελλήνιου δικτύου της Τράπεζας παρέχοντας τους τη δυνατότητα αμφίδρομης ενημέρωσης και επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός δικτύου 2.000 χρηστών που αποτελείται από Διευθύνσεις της Τράπεζας, καταστήματα και συνεργαζόμενους δικηγόρους με στόχο την ταχύτερη , ασφαλέστερη και ορθότερη διαχείριση όχι μόνο των εργασιών αλλά και του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.

Online brochure
Online brochure