Νέες Δυνατότητες

Διαβάστε ποιές νέες δυνατότητες περιλαμβάνει η τελευταία έκδοση του Alma.

Alma έκδοση 2.1.8.35, Ημερομηνία έκδοσης: 28/02/17

• Alma Pro:

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και το ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) ,

Επικαιροποιημένα checklists

Ενημέρωση γραμματίων προκαταβολής εισφορών

Επικαιροποίηση τυποποιημένων δαπανών , προσθήκη δαπανών ποινικού και διοικητικού δικαίου

Διόρθωση . Εμφάνιση της ονομασίας των πεδίων χώρα και μητρώνυμο κατά το maximize της καρτέλας στοιχείων προσώπου

• Alma Τιμολόγηση:

Προσθήκη του λεκτικού  ΤΠΥ ή ΑΛΣ στην ονομασία του pdf αρχείου του τιμολογίου


Alma έκδοση 2.1.8.30, Ημερομηνία έκδοσης: 30/12/16


• Alma Pro:

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και το ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) , συμπεριλαμβάνονται οι αναστολές των προθεσμιών

Επικαιροποίηση τυποποιημένων δαπανών

Ενημέρωση των παρακάτω καταλόγων: εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, γραφεία κτηματογράφησης, δικαστήρια

Ημερολόγιο 2017

Διόρθωση . Αν μια είσπραξη διαγράφεται,  καταργείται η αντιστοίχιση που έχει γίνει με τον αναλυτικό λογαριασμό με το οποίο έχει συνδεθεί. Αν γίνει επαναφορά της από το κάδο διαγεγραμμένων επανέρχεται η  αντιστοίχιση με τον αναλυτικό λογαριασμό. Ένταξη της παραπάνω διόρθωσης στις  εκτυπώσεις υπόλοιπα ανά πρόσωπο και εισπράξεις ανά πρόσωπο

Διόρθωση. Στο κάδο διαγεγραμμένων οι εισπράξεις εμφανίζονταν πλέον με ποσό.


Alma έκδοση 2.1.8.21, Ημερομηνία έκδοσης: 28/09/16

• Alma Τιμολόγηση:

Δυνατότητα αντιγραφής παραστατικού από το κατάλογο της τιμολόγησης . Μετά την αντιγραφή παραστατικού ο κέρσορας πηγαίνει αυτόματα στο αντίγραφο.

Προσθήκη της επιλογής αντιγραφής παραστατικού στα δικαιώματα χρηστών.

Δυνατότητα επανεκτύπωσης τιμολογίου μέσω της επιλογής εκτύπωση στοιχείου.

Εκτύπωση τιμολογίου.  Όταν επιλέγεται γραμμάτιο προς χρέωση στη περιγραφή χρέωσης στο τιμολόγιο που εκτυπώνεται αντί για το λεκτικό «Παροχή νομικών υπηρεσιών για :»  εμφανίζεται το λεκτικό «Γραμμάτιο : ».

Εκτύπωση τιμολογίου.  Δυνατότητα καταχώρησης 340 χαρακτήρων στις παρατηρήσεις του τιμολογίου.

Νέα χρέωση. Αντιγραφή της περιγραφής του γραμματίου στο πεδίο υπόθεση,όταν επιλέγεται γραμμάτιο προς χρέωση, και μετονομασία  πεδίου  «υπόθεση» σε «υπόθεση/αιτιολογία»

Στον κατάλογο τιμολογίων και  στα οικονομικά προσώπου προσθήκη στήλης «Είδος παραστατικού». Εμφανίζει το λεκτικό ΤΠΥ αν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και  ΑΛΣ αν είναι απόδειξη λιανικών συναλλαγών.

Όταν καταχωρείται νέο γραμμάτιο στην οθόνη των γραμματίων και  γίνεται ταξινόμηση με την αξία ή την περιγραφή η ταξινόμηση θα διατηρείται όταν ξαναγίνει νέα χρέωση.

Ενημέρωση της λίστας των εφοριών.

Διόρθωση. Μετονομασία του  λεκτικού « Τιμολόγιο» σε « Παραστατικό» σε όλα τα σημεία του προγράμματος.

Διόρθωση. Δεν γινόταν εμφάνιση της έκπτωσης στο τιμολόγιο όταν υπήρχε και παρακράτηση παρότι ο υπολογισμός ήταν σωστός.

Διόρθωση . Αν μια είσπραξη διαγράφεται, καταργείται η αντιστοίχιση που έχει γίνει με το παραστατικό με το οποίο έχει συνδεθεί. Αν γίνει επαναφορά της από το κάδο διαγεγραμμένων γίνεται επανενεργοποιηση της αντιστοίχισης. Ένταξη της παραπάνω διόρθωσης στις  εκτυπώσεις υπόλοιπα ανά πρόσωπο και εισπράξεις ανά πρόσωπο.

Διόρθωση. Ακυρωτικό τιμολόγιο. Αν για κάποιο τιμολόγιο είχε δημιουργηθεί ακυρωτικό τιμολόγιο χωρίς όμως να έχει γίνει εκτύπωση του το σύστημα παροτι το θεωρούσε σαν draft δεν επέτρεπε ξανά την δημιουργία ακυρωτικού τιμολογίου.

Διόρθωση. Η εκτύπωση υπόλοιπα ανά πρόσωπα φέρνει μόνο τιμολόγια που δεν έχουν εκτυπωθεί και όχι drafts.

Διόρθωση. Στο κάδο διαγεγραμμένων οι εισπράξεις εμφανίζονταν με ποσό.Alma έκδοση 2.1.8.12, Ημερομηνία έκδοσης: 13/01/16• Alma pro:

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και τον τελευταίο νόμο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄87/2015)

Επικαιροποιημένα checklists

Ενημέρωση των παρακάτω καταλόγων: υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, γραφεία κτηματογράφησης, δικαστήρια

Προσθήκη φίλτρου υποθέσεων στις σχετικές υποθέσεις προσώπου

Προσθήκη στήλης υπόθεση στα οικονομικά του προσώπου. Δείχνει τις υποθέσεις με τις οποίες έχει συνδεθεί ο λογαριασμός

Διόρθωση, δεν γινόταν αναζήτηση στο πατρώνυμο και το μητρώνυμο


• Alma library:

Προσθήκη φίλτρου κατηγορία στον  κατάλογο βιβλίων


Alma έκδοση 2.1.7.94, Ημερομηνία έκδοσης: 03/11/15

• Alma pro:

Προσθήκη text πεδίου με ονομασία «παρατηρήσεις» στη νέα είσπραξη. Εμφάνισή του πεδίου στα οικονομικά του προσώπου

Δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης. Καταχώρηση σειράς αρίθμησης αποδείξεων είσπραξης από  Ρυθμίσεις / Οικονομικά / Νο 6 Σειρές αρίθμησης αποδείξεων είσπραξης

Νέα εκτύπωση. Κατάλογος εισπράξεων ανά πρόσωπο. Για προσθήκη της εκτύπωσης. Ρυθμίσεις / χρήστες & διαβάθμιση / όνομα χρήστη / εκτυπώσεις /click here to add a new row , επιλέγουμε την εκτύπωση και κάνουμε click στα 2 check boxes

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και τον τελευταίο νόμο Ν 4329/2015 (ΦΕΚ Α΄53/2.6.2015)

Ενημέρωση των παρακάτω καταλόγων: εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, γραφεία κτηματογράφησης, δικαστήρια

Ενημέρωση γραμματίων προκαταβολής εισφορών

Νομικό Ημερολόγιο 2016

Προσθήκη αγγλικών στοιχείων γραφείου για την έκδοση του αναλυτικού λογαριασμού στην αγγλική γλώσσα. Ρυθμίσεις / Πρόσωπα / Νο 5 Ρυθμίσεις γραφείου / γενικά στοιχεία (Αγγλικά)

Διόρθωση σφάλματος κατά τη δημιουργία κίνησης με τύπο « καθαρογραφή απόφασης»

• Alma Τιμολόγηση:

Προσθήκη text πεδίου με ονομασία «Παρατηρήσεις» στη νέα είσπραξη και εμφάνισή του στα οικονομικά του προσώπου

Δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης. Καταχώρηση σειράς αρίθμησης αποδείξεων είσπραξης από  Ρυθμίσεις /  Τιμολόγηση / Νο2 Σειρές αρίθμησης αποδείξεων είσπραξης

Νέα εκτύπωση. Κατάλογος εισπράξεων ανά πρόσωπο.

Δημιουργία πιστωτικού τιμολογίου με δυνατότητα πίστωσης συγκεκριμένου ποσού

Προσθήκη φίλτρου με ονομασία είδος παραστατικού στο κατάλογο των τιμολογίων

Δυνατότητα αναζήτησης πελάτη με το ΑΦΜ κατά την δημιουργία τιμολογίου

Αύξηση χώρου του πεδίου «υπόθεση» της νέας χρέωσης

Ενημέρωση καταλόγου εφοριών

• Alma library :

Δυνατότητα  τροποποίησης της λίστας του πεδίου «κατηγορία» μέσω των ρυθμίσεων έτσι ώστε να μπορούν να καταχωρηθούν κι άλλες κατηγορίες πχ άρθρα, εισηγήσεις, υλικό σεμιναρίων κλπ


Alma έκδοση 2.1.7.61, Ημερομηνία έκδοσης : 18/03/15

Alma pro

Κατά την δημιουργία νέας κίνησης δικασίμου όταν  η κατάσταση είναι αναβλήθηκε , αντιγραφή των πεδίων δικαστήριο, τμήμα , υπηρεσία  από την προηγούμενη κίνηση στη νέα  δικάσιμο και τσεκ στα check boxes “να εμφανιστεί στο ημερολόγιο» και «υπενθύμιση»

Alma Τιμολόγηση

Διόρθωση  στον υπολογισμό του φπα όταν υπάρχει παρακράτηση.

Alma έκδοση 2.1.7.58, Ημερομηνία έκδοσης : 10/03/15

Alma pro

Αλλαγή στο τρόπο ονομασίας των αρχείων πελάτη και υπόθεσης τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από το alma,  βλ έκδοση 2.1.7.55.Προηγείται το όνομα πελάτη και η περιγραφή της υπόθεσης και ακολουθεί ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός υπόθεσης αντίστοιχα.

Alma έκδοση 2.1.7.55, Ημερομηνία έκδοσης : 27/02/2015

Alma pro

Αυτόματη δημιουργία εγγράφων βάσει υποδειγμάτων που προστέθηκαν στο alma. Από την καρτέλα στοιχείων της υπόθεσης / επιλογή αυτόματη δημιουργία εγγράφων

Προσθήκη δυνατότητας εύρεσης της διεύθυνσης του πελάτη μέσω Google maps. Από την καρτέλα στοιχείων του προσώπου / επιλογή χάρτης

Με τη δημιουργία πελάτη στο Alma υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας φακέλου με το ονοματεπώνυμο του σε αποθηκευτικό σημείο που ορίζει ο χρήστης

Καθορίστε το σημείο στο οποίο θα δημιουργηθεί ο φάκελος μέσα από τις ρυθμίσεις / χρήστες & διαβάθμιση διπλό κλικ στο όνομα του χρήστη / επιλογή φάκελος αρχειοθέτησης.

Για να δημιουργήσετε το φάκελο του πελάτη πηγαίνετε στην καρτέλα στοιχείων του προσώπου/ επιλογή δημιουργία αρχείου πελάτη

Με τη δημιουργία υπόθεσης στο Alma υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας υπο - φακέλου με ονομασία την περιγραφή της υπόθεσης μέσα στο φάκελο του πελάτη

Από την καρτέλα στοιχείων της υπόθεσης / επιλογή δημιουργία αρχείου υπόθεσης

Νομικό ημερολόγιο 2015

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και το Ν 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147/14.7.2014)

Επικαιροποιημένα checklists

Προσθήκη πεδίου χώρα στη καρτέλα στοιχείων προσώπου

Προσθήκη φίλτρου με λεκτικό όλες οι δαπάνες με επιλογές χρεωμένες σε Αναλυτικό λογαριασμό / μη χρεωμένες σε Αναλυτικό λογαριασμό στις εκτυπώσεις κατάλογος δαπανών ανά υπόθεση και κατάλογος δαπανών ανά πρόσωπο

Προσθήκη ημέρας [πχ ΔΕ, ΤΡ. ΤΕ κλπ] στην εκτύπωση δικασίμων ανά πρόσωπα και στο ημερολόγιο/δικάσιμοι

Προσθήκη πεδίου δικάσιμοι στη καρτέλα στοιχείων της υπόθεσης και στο κατάλογο των υποθέσεων στο οποίο εμφανίζονται οι ημερομηνίες δικασίμων της υπόθεσης που είναι σε εκκρεμότητα

Δυνατότητα καταχώρησης παρατηρήσεων κατά την αρχειοθέτηση εγγράφου από το word

Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης κίνησης νέας δικασίμου όταν η κατάσταση της κίνησης της δικασίμου είναι «αναβλήθηκε»

Δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης κίνησης λήψης καθαρογραμμένης αποφάσεως όταν η κατάσταση της κίνησης έκδοσης αποφάσεως είναι «υλοποιήθηκε»

Αφαίρεση από τις ρυθμίσεις των καταλόγων εφοριών , υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων, γραφείων κτηματογράφησης, δικαστήρια, τυποποιημένες δαπάνες . Ενημέρωση των παραπάνω καταλόγων

Διόρθωση σφάλματος στον αναλυτικό λογαριασμό, στον υπολογισμό της παρακράτησης όταν υπάρχει έκπτωση

Διόρθωση ταξινόμησης προσώπου στην εκτύπωση δικάσιμος /πρόσωπο

Διόρθωση κωδικού υπόθεσης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή κωδικού όταν η αρίθμηση είναι αυτόματη

Alma Τιμολόγηση

Διόρθωση σφάλματος στον υπολογισμό του πληρωτέου ποσού όταν υπάρχει έκπτωση και παρακράτηση

Ενημέρωση καταλόγου εφοριών

Alma έκδοση 2.1.7.10 ., Ημερομηνία έκδοσης: 01/07/2014

Alma pro:Διόρθωση αναλυτικού λογαριασμού για πελάτες με απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ.

Alma Τιμολόγηση:
Διόρθωση τιμολογίου για πελάτες με απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ.


Alma έκδοση 2.1.6.93 ., Ημερομηνία έκδοσης: 06/06/2014

Alma pro:
Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και τον τελευταίο νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)
Ενημέρωση των παρακάτω καταλόγων : εφορίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, γραφεία κτηματογράφησης, δικαστήρια, πιστοποιητικά
Προσθήκη πεδίου «κατηγορία ΦΠΑ » στις ρυθμίσεις γραφείου. Δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικού λογαριασμού με μειωμένο ΦΠΑ.

Alma Τιμολόγηση:
Ενημέρωση του καταλόγου των εφοριών
Δυνατότητα αναζήτησης του πελάτη και με το ΑΦΜ του κατά την δημιουργία τιμολογίου
Δυνατότητα καταχώρησης ποσού στο πεδίο σύνολο της χρέωσης με αυτόματη αποφορολόγηση
Δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίου επί πιστώσει με επιλογή πίστωσης ημερών
Προσθήκη πεδίου «κατηγορία ΦΠΑ » στις ρυθμίσεις γραφείου. Δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίου με μειωμένο ΦΠΑ.
Εμφάνιση του αριθμού τιμολογίου στα οικονομικά του πελάτη και στην εκτύπωση καρτέλα πελάτη
Ενημέρωση κειμένου οδηγιών για την έκδοση φορολογικών στοιχείων


Alma έκδοση 2.1.6.78, Ημερομηνία έκδοσης: 19/3/2014

Alma pro:
Προσθήκη νέων γραμματίων προκαταβολής εισφορών- νέων εισφορών (ΤΕΑΔ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΕΙΑΣ, ΔΣ)
Δυνατότητα καταχώρησης των εισφορών στις δαπάνες υπόθεσης
Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και τον τελευταίο νόμο 4236/2014 (ΦΕΚ Α΄ 33/11.2.2014)
Εισαγωγή νομικού ημερολογίου 2014
Εισαγωγή νέων τυποποιημένων δαπανών
Προσθήκη πεδίου «τύπος γραφείου» στις ρυθμίσεις γραφείου. Υπολογισμός παρακράτησης ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι δικηγορική εταιρία ή μεμονωμένος δικηγόρος.

Alma Τιμολόγηση:
Αύξηση των χαρακτήρων του πεδίου επωνυμία πελάτη έτσι ώστε να μπορεί να εμφανίζεται ολόκληρη η επωνυμία στο τιμολόγιο
Αύξηση των χαρακτήρων του πεδίου υπόθεση στη νέα χρέωση έτσι ώστε να μπορεί να καταχωρηθεί μεγαλύτερη περιγραφή στο τιμολόγιο
Προσθήκη νέων γραμματίων προκαταβολής εισφορών
Προσθήκη πεδίου «τύπος γραφείου» στις ρυθμίσεις γραφείου. Υπολογισμός παρακράτησης ανάλογα με το αν ο χρήστης είναι δικηγορική εταιρία ή μεμονωμένος δικηγόρος.
Δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίου μετρητοίς η επί πιστώσει

Alma έκδοση 2.1.5.99

Αυτόματα παραγόμενες προθεσμίες από καταχώριση συγκεκριμένων ενεργειών
Αν καταχωρίσετε νέα κίνηση με τύπο κίνησης π.χ. ΕΠΙΤΑΓΗ και με ημερομηνία έκδοσης 20.6.2012 θα δημιουργηθεί κίνηση ΛΗΞΗ ΠΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ με ημερομηνία 29.6.2012 και με υπενθύμιση. Το σύστημα είναι δυναμικό δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει όσους αυτοματισμούς χρειάζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η νομική διαδικασία (προθεσμίες) και παράλληλα να ελαχιστοποιηθεί η καταχώριση.

Δυνατότητα δημιουργίας Αναλυτικού Λογαριασμού από την υπόθεση με ένα κλικ
Ο χρήστης μπορεί πλέον να δημιουργήσει τον λογαριασμό της υπόθεσης επιλέγοντας μόνο την περίοδο που θέλει να χρεώσει. Με ένα κλικ δημιουργείται ο λογαριασμός με ενσωματωμένες τις χρεώσεις και είναι έτοιμος για εκτύπωση.

Ενημέρωση δικονομικών προθεσμιών μέχρι και τον τελευταίο νόμο 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 12.3.2012)

Δυνατότητα υπολογισμού προθεσμίας και για έτος, μήνα
Πλέον στο Alma μπορεί να γίνει και αυτόματος υπολογισμός των προθεσμιών που δεν ορίζονται μόνο σε ημέρες αλλά και σε μήνες ή έτη.

Βελτίωση στην ταχύτητα
Το άνοιγμα των καταλόγων και των υπόλοιπων λειτουργιών είναι πολύ πιο γρήγορο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Δυνατότητα αυτόματου login όταν οι κωδικοί χρήστη είναι αποθηκευμένοι
Στις προσωπικές ρυθμίσεις ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ανοίγει αυτόματα το πρόγραμμα αν οι κωδικοί χρήσης του είναι αποθηκευμένοι ή αν χρησιμοποιεί τους κωδικούς των windows για αναγνώριση.

Δυνατότητα διαγραφής των αποθηκευμένων ρυθμίσεων από το Plugin προσωπικές ρυθμίσεις

Δυνατότητα Team Viewer στο plugin σχετικά με το Alma
Με την συγκεκριμένη δυνατότητα μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί ο χρήστης του alma με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης


Alma έκδοση 2.1.5.48
• Alma Εσοδα - Εξοδα
- Διόρθωση Bug - Βιβλίο Εξόδων - Δεν εμφανίζει αποτελέσματα στο Βιβλίο Εξόδων όταν προστεθεί έξτρα στήλη από την επιλογή "Στήλες Βιβλίου Εξόδων" στις ρυθμίσεις.


Alma έκδοση 2.1.5.46
•Alma Library
- Διόρθωση Bug - Κατάλογος Βιβλίων - Δεν κάνει αναζήτηση στα περιεχόμενα του βιβλίου που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη
- Διόρθωση Bug - Αντιγραφή Βιβλίου - Η αντιγραφή βιβλίου δεν εμφανίζει τον νέο κωδικό του νέου βιβλίου και τις παρατηρήσεις του, τα εμφανίζει μόνο με την επιλογή "ανανέωση". Επίσης δεν αντιγράφει τους συγγραφείς


Alma έκδοση 2.1.5.44
•Alma Εσοδα - Εξοδα
- Αναλυτική Κατάσταση Χρεώσεων Τιμολογίου - Μετονομασία του "Γραμματίου Προείσπραξης" σε "Γραμμάτιο Προκαταβολής"
- Εκτύπωση Στοιχείου - Εμφάνιση του συνολικού ποσού της δικηγορικής αμοιβής και του γραμματίου προκαταβολής, αφαίρεση των κρατήσεων του γραμματίου προκαταβολής (Δικηγορικού συλλόγου και φόρου) και αποτύπωση του τρόπου υπολογισμού της Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος.
- Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ - Εισαγωγή του νέου εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης για το 2012 και δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στα κελιά "πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου" και "λοιπά αφαιρούμενα ποσά" που δεν υπολογίζονται στην δήλωση


Alma έκδοση 2.1.5.36
•Alma Εσοδα - Εξοδα
- Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ - Προσθήκη φίλτρου "Έτος"
- Υπολογισμός Αποσβέσεων Παγίων - Αυτόματη εγγραφή στο βιβλίο εξόδων, με ημερομηνία 31/12, του συνολικού ποσού των αποσβέσεων της χρήσης, στην στήλη "αποσβέσεις".
- Διόρθωση του αρχείου ΚΕΠΥΟ
- Εκτυπώσεις - Διόρθωση των εκτυπώσεων Συγκεντρωτική εκτύπωση τιμολογίων Αγορών & Πωλήσεων


Alma έκδοση2.1.5.32
•Alma Pro
- Διόρθωση Bug - Οθόνη Καρτέλα Στοιχείων υπόθεσης - Αν σ'ένα πρόσωπο που έχει ιδιότητα "Υπεύθυνος Υπόθεσης" αλλάξω την ιδιότητα από την οθόνη Εμπλεκόμενα Πρόσωπα της υπόθεσης, στην καρτέλα στοιχείων της υπόθεσης εξακολουθεί να το εμφανίζει σαν υπεύθυνο της υπόθεσης. Το ίδιο κάνει και με την ιδιότητα "Πελάτης"
- Νέο pdf αρχείο "Τυποποιημένες Προθεσμίες"

•Alma Εσοδα - Εξοδα
- Πάγια & Αποσβέσεις - Δημιουργία Καταλόγου Παγίων, προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης του παγίου από τα έξοδα του γραφείου, διόρθωση του υπολογισμού Αποσβέσεων και δυνατότητα καταχώρησης παγίου προηγούμενων ετών με την αναπόσβεστη αξία
- Εκτυπώσεις - Διόρθωση των εκτυπώσεων Βιβλίο Παγίων, Μητρώο Παγίων και Συγκεντρωτική εκτύπωση τιμολογίων Αγορών
- Προσθήκη του μενού Εκτυπώσεων σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές
- Διόρθωση του Υπολογισμού παρακράτησης φόρων από το ποσό του γραμματίου προείσπραξης
- Διόρθωση του ελέγχου του ΑΦΜ κατά την εκτύπωση του στοιχείου για ιδιώτες εσωτερικού

•Alma Τιμολόγηση
- Εκτυπώσεις - Προσθήκη εκτύπωσης Δεδομένα VIES
- Διόρθωση του ελέγχου του ΑΦΜ κατά την εκτύπωση του στοιχείου για ιδιώτες εσωτερικού


Alma έκδοση2.1.4.95
•Alma Εσοδα - Έξοδα
- Εκτύπωση Στοιχείου - Η εκτύπωση του θεωρημένου παραστατικού σε κλειδωμένο αρχείο word ή pdf (ηλεκτρονικό τιμολόγιο) και η δυνατότητα προεπισκόπηση, πριν την σήμανση, του τιμολογίου που θα εκτυπωθεί.
- Έσοδα Γραφείου - Δυνατότητα καταχώρισης μερισμάτων Δικηγορικού Συλλόγου και ενημέρωση του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων στο σκέλος των Εσόδων και δημιουργία στήλης στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων στο σκέλος των Εσόδων με επικεφαλίδα: «Μερίσματα».
- Έξοδα Γραφείου - Προσθήκη «Κάδου Διαγραμμένων» στα Έξοδα Γραφείου.
- Υπολογισμός Αποσβέσεων Παγίων - Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων και ενημέρωση του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων στο σκέλος των εξόδων με τις συνολικές αξίες αποσβέσεων των παγίων.
- Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ - Μεταβολή της δήλωσης στο κελί 666
- Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ - Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά (401, 402, 403, 411, 412, 512, 503) που δεν υπολογίζονται στην δήλωση.
- Δημιουργία εντύπου «Δήλωσης Παρακρατηθέντος Φόρου» για το φόρο 20% που παρακρατεί ο δικηγόρος σε άλλους επιτηδευματίες.
- Δημιουργία «Βεβαίωσης Παρακρατηθέντος Φόρου» για το φόρο 20% που παρακρατεί ο δικηγόρος σε άλλους επιτηδευματίες.
- Εκτυπώσεις - Δημιουργία εκτύπωσης «Δεδομένα VIES» & «Αναφορά παρακρατήσεων (20%) Δικηγορικών αμοιβών».


Alma έκδοση2.1.4.81
•Νέα προïόν Alma Έσοδα - Έξοδα
•Νέα προïόν Alma Τιμολόγηση


Alma έκδοση2.1.4.47
•Alma Pro
- Εναρμόνιση και ένταξη των υπηρεσιών και των εξόδων δικηγορικού γραφείου στο πεδίο του ΦΠΑ
•Νέο προϊόν Alma Library

Διαβάστε ακόμα
Alma Web Bank
Online brochure
Online brochure
Χρήσιμοι σύνδεσμοι