Τεχνικά χαρακτηριστικά προσωπικού H/Y

 • Επεξεργαστής Intel Dual Core ή μεγαλύτερος
 • 2 GB μνήμη
 • 40 GB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο
 • CD-Rom
 • Κάρτα Δικτύου
 • Οθόνη
 • Πληκτρολόγιο & Ποντίκι
 • Λειτουργικό σύστημα MS Windows XP, Vista, 7, 8 &10
 • MS Office 2003, 2007 ή 2010 & 2013 (32bit)

Οι απαιτήσεις των προιόντων Alma σε μηχανογραφικό εξοπλισμό εξαρτώνται από τον συνολικό αριθμό των χρηστών του δικτύου αλλά και από το συνολικό όγκο των ηλεκτρονικών αρχείων και των υποθέσεων. Επίσης η απόδοση του συστήματος θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω δύο λόγους σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουμε να έχει ο server (data base) που θα υποστηρίζει το λογισμικό.

 • Επεξεργαστής i3 δεύτερης γενιάς και ισχυρότερος
 • 4 GB μνήμη
 • 2 σκληρούς δίσκους σε Mirroring
 • 50 GB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
 • Raid Controller
 • Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server Essential ή Foundation 2008, 2012, 2016 (όχι Domain Controller)
 • Βάση Δεδομένων Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2017 Express
 • Backup Devices

  Online brochure
  Online brochure