Τι είναι το λογισμικό Alma Pro

Το λογισμικό Alma Pro είναι ένα πολύ απλό, εύχρηστο και φιλικό λογισμικό διαχείρισης των Πελατών, Υποθέσεων, Ενεργειών, Οικονομικών και Εγγράφων των δικηγόρων, δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και τραπεζών, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Μια σειρά καινοτομιών καθιστά το Alma Pro εξαιρετικά απλό στη χρήση, ενώ μια πληθώρα αυτοματισμών δημιουργεί καταχωρήσεις, καταγράφει το νομικό έργο και βοηθά στον προγραμματισμό του δικηγόρου, αφήνοντάς τον απερίσπαστο στο νομικό του έργο.

Το λογισμικό Alma Pro αποτελείται από πέντε (5) βασικές ενότητες :

1) Πρόσωπα - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (Πελάτες, Αντιδίκους, Αντισυμβαλλόμενους, Εγγυητές, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές κλπ.) των υποθέσεών. Μπορούμε, εκτός από τα βοηθητικά στοιχεία όπως τηλέφωνα και e-mails, να βρούμε πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων που εμπλέκονται, σημαντικές παρατηρήσεις, έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

2) Υποθέσεις - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλες τις Υποθέσεις. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σημαντικές παρατηρήσεις, έγγραφα και δαπάνες.

3) Έγγραφα - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα (MS Word, MS Excel, E-mail, φωτογραφίες, PDF κλπ.) των υποθέσεων, αλλά και τα έγγραφα που έχετε χαρακτηρίσει ως υποδείγματα.

4) Κινήσεις / Ημερολόγιο - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες (Συναντήσεις, Δικασίμους, Αποφάσεις, Πλειστηριασμούς, Τηλεφωνικές Επικοινωνίες, Συντάξεις Εγγράφων κλπ.) που γίνονται για τις υποθέσεις.

5) Οικονομικά - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται οικονομικά στοιχεία πελάτων (Αναλυτικοί Λογαριασμοί) και τις ημερήσιες ενέργειες των δικηγόρων συνεργατών σας (Ημερήσια Απασχόληση Συνεργάτη).

 • Γρήγορη και εύκολη μηχανή αναζήτησης
 • Φιλικό και εύκολο στη χρήση χωρίς περιττά πεδία και δυσνόητη τεχνική ορολογία
 • Απόλυτα προσαρμοσμένο στον τρόπο που έχει μάθει να εργάζεται μέχρι τώρα ο δικηγόρος
 • Αυτόματα παραγόμενες προθεσμίες
 • Βοηθητικές δικονομικές πληροφορίες (Checklists, Τυπο-ποιημένες δαπάνες, Δικονομικές Προθεσμίες
 • Γραφεία έκδοσης Πιστοποιητικών Αθηνών & Πειραιά και Γραμμάτια Προκαταβολής Εισφορών
 • Αυτόματη αρχειοθέτηση εγγράφων και emails μέσα από το Ms Office
 • Eύκολη αρχειοθέτηση παλαιότερων αρχείων κάθε μορφής
 • Προσαρμόσιμο (customizable) σε οποιαδήποτε εξειδικευμένη ανάγκη του πελάτη
 • Εύκολη διαχείριση των εγγράφων και των υποδειγμάτων
 • Aναζήτηση των αρχείων ακόμα και με λέξεις από το κείμενο του εγγράφου (Full Text Search)
 • Παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων
 • Αυτόματες υπενθυμίσεις σημαντικών ενεργειών από το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ημερολόγιο
 • Επιλογή κοινής ή προσωπικής χρήσης του ηλεκτρονικού ημερολογίου
 • Εύκολη παρακολούθηση των εκκρεμών δικασίμων και των αποφάσεων δικαστηρίων
 • Καταγραφή δαπανών υπόθεσης, προσώπων και εξόδων
 • Τιμολογιακή πολιτική για κάθε πελάτη και για κάθε συνεργάτη
 • Αυτόματη έκδοση αναλυτικού λογαριασμού.
 • Πολλαπλές επιλογές χρονοχρέωσης ενεργειών
 • Εύκολη παρακολούθηση των εισπράξεων και του υπόλοιπου των πελατών
 • Υπολογισμός ημερήσιας απασχόλησης συνεργατών
 • Ηλεκτρονικό χρονόμετρο για αυτόματη χρονοχρέωση ενεργειών
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Έκδοση στατιστικών reports
 • Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε αρχεία Excel, Word και PDF
 • Πλήρης συγχρονισμός με τις Επαφές/Contacts, το Ημερολόγιο/Calendar και τις Ενέργειες/Tasks του MS Office Outlook
 • Εξαγωγή αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων
 • Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας στην πρόσβαση και στις δυνατότητες των χρηστών
 • Αυτόματη ενημέρωση (αναβάθμιση) των νέων εκδόσεων
 • Απλή ή δικτυακή χρήση

Online brochure
Online brochure