Μεταφορά στοιχείων από άλλες εφαρμογές στη βάση δεδομένων του Alma

Τα προιόντα Alma διαθέτουν την τεχνολογία για να μπορούν να ενσωματώνουν εύκολα στις βάσεις δεδομένων τους στοιχεία από άλλες εφαρμογές ή από απλούς πίνακες του Word ή του Excel. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε χρήστη, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες από άλλες εφαρμογές.

Online brochure
Online brochure