Μεταφορά (Migration) στοιχείων από άλλες εφαρμογές στη βάση δεδομένων του Alma

Τα προιόντα Alma διαθέτουν την τεχνολογία για να μπορούν να ενσωματώνουν εύκολα στις βάσεις δεδομένων τους στοιχεία από άλλες εφαρμογές ή από απλούς πίνακες του Word ή του Excel. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε χρήστη, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες από άλλες εφαρμογές.

Η μεταφορά των στοιχείων στα προιόντα Alma περιλαμβάνει,

  • Την καταγραφή των απαιτήσεων μέσω συνεντεύξεων
  • Τον έλεγχο και την ανάλυση των βάσεων δεδομένων
  • Την δημιουργία δοκιμαστικού περιβάλλοντος (hardware & software) με την παραμετροποίηση που έχει το λογισμικό στον πελάτη
  • Την συγγραφή πηγαίου κώδικα για τη μεταφορά των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του λογισμικού σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις
  • Την δοκιμή του πηγαίου κώδικα στο ειδικό δοκιμαστικό περιβάλλον
  • Την εγκατάσταση του εκτελέσιμου αρχείου σε Η/Υ στον πελάτη
  • Την δοκιμαστική «εκτέλεση» της εφαρμογής με δοκιμαστικές εγγραφές
  • Την «εκτέλεση» της εφαρμογής με τις κανονικές εγγραφές
  • Τον έλεγχο των αποτελεσμάτων
Online brochure
Online brochure