Νέες Εκδόσεις

Το λογισμικό Alma είναι ένα απλό, εύχρηστο και φιλικό πρόγραμμα σε όλες τις ενότητές του αλλά και στον τρόπο που λαμβάνει και ενημερώνεται για τις νέες εκδόσεις. Δεν απαιτεί την αποστολή οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου αλλά αναγνωρίζει αυτόματα τις διαθέσιμες νέες εκδόσεις που υπάρχουν στο site του Alma και ενημερώνει τον χρήστη για αυτές. Με την αποδοχή του χρήστη οι νέες εκδόσεις εγκαθίστανται στον Η/Υ του και ενημερώνουν αυτόματα το λογισμικό Alma.


Alma Pro 2.1.8.42, Ημερομηνία έκδοσης: 13/11/17


Alma Pro 2.1.8.35, Ημερομηνία έκδοσης: 28/02/17

Alma Τιμολόγηση 2.1.8.35, Ημερομηνία έκδοσης: 28/02/17


Alma Pro 2.1.8.30, Ημερομηνία έκδοσης: 30/12/16


Alma Pro 2.1.8.21, Ημερομηνία έκδοσης: 28/09/16

Alma Τιμολόγηση 2.1.8.21, Ημερομηνία έκδοσης: 28/09/16


Alma Pro 2.1.8.12, Ημερομηνία έκδοσης: 13/01/16

Alma Library 2.1.8.12, Ημερομηνία έκδοσης: 13/01/16


Online brochure
Online brochure