Εγκατάσταση του Alma

Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση των προιόντων Alma περιλαμβάνει,
 • Την εγκατάσταση της Βάσης Δεδομένων στον DATABASE SERVER (κεντρικός server)
 • Τον έλεγχο της έκδοσης των windows που διαθέτουν οι Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Την εγκατάσταση των απαραίτητων update προγραμμάτων των windows σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Την εγκατάσταση του λογισμικού σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Τη ρύθμιση της επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Τη ρύθμιση του τρόπου λήψης των νέων εκδόσεων σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Τη Ρύθμιση του χρόνου λήψης των αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων
 • Την αναβάθμιση του λογισμικού στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη
 • Την καταγραφή των ρυθμίσεων του λογισμικού
 • Την καταγραφή των δικαιωμάτων που θα έχουν στο λογισμικό οι χρήστες
 • Την παραμετροποίηση του λογισμικού (Registration, Διαβάθμιση & Ρυθμίσεις) βάσει των καταγεγραμμένων απαιτήσεων και δικαιωμάτων
 • Την εκκίνηση και δοκιμή του λογισμικού σε καθΆ ένα από τους Η/Υ των χρηστών του πελάτη

Πλήρης Εγκατάσταση Alma

Εγκατάσταση Client Alma

Online brochure
Online brochure