Προσαρμογή του Alma σε ειδικές απαιτήσεις του πελάτη

Τα προιόντα Alma είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές με δυνατότητες που καλύπτουν πλήρως τον νομικό χώρο. Πιθανές ειδικές απαιτήσεις του πελάτη μπορούν καλυφθούν με την ανάλυση και συγγραφή πηγαίου κώδικά που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις.

Η προσαρμογή των προιόντων Alma στις ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνει,
 • την καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων των χρηστών του πελάτη μέσω συνεντεύξεων
 • την μηχανογραφική ανάλυση των απαιτήσεων και την προσαρμογή τους στο λογισμικό
 • τη δημιουργία δοκιμαστικού περιβάλλοντος (hardware & software) με την παραμετροποίηση που έχει το λογισμικό στον πελάτη
 • την συγγραφή πηγαίου κώδικα που θα καλύπτει τις καταγεγραμμένες ειδικές απαιτήσεις
 • τη δοκιμή του πηγαίου κώδικα στο ειδικό δοκιμαστικό περιβάλλον
 • την εγκατάσταση του εκτελέσιμου αρχείου στους Η/Υ του πελάτη
 • την εκκίνηση και δοκιμή της εφαρμογής
Μερικές τέτοιες απαιτήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη είναι,
 • η κατασκευή ειδικών reports - εκτυπώσεων
 • η κατασκευή ειδικών εκτυπώσεων για τον Αναλυτικό Λογαριασμό
 • η τροποποίηση της φόρμας εκτύπωσης της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ)
 • η προσθήκη επιπλέον πεδίων & οθονών
 • η κατασκευή ειδικών δικαιωμάτων των χρηστών
 • η κατασκευή αυτοματισμών
Online brochure
Online brochure