Συμβόλαιο Συντήρησης και διάθεσης νέων εκδόσεων

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και διάθεσης νέων εκδόσεων των προιόντων Alma καλύπτουν,

 1. Την ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνική υποστήριξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (09:00 έως 17:00) και αφορά οποιαδήποτε επίλυση αποριών ή αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που αφορούν το λογισμικό
 2. Την ΔΩΡΕΑΝ διάθεση κάθε νέας έκδοσης (New Version)
 3. Την ΔΩΡΕΑΝ διάθεση των διορθωτικών εκδόσεων (Fixing Updates)
 4. Την ΔΩΡΕΑΝ διάθεση των βελτιωμένων εκδόσεων (Releases)

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και διάθεσης νέων εκδόσεων των προιόντων Alma δεν καλύπτουν,

 1. Την τεχνική υποστήριξη για προβλήματα του εξοπλισμού - hardware (H/Y, servers)
 2. Την τεχνική υποστήριξη για προβλήματα των λειτουργικών συστημάτων (Microsoft Windows) ή της βάσης δεδομένων (Microsoft SQL)
 3. Την επίσκεψη (On-Site) στο χώρο του πελάτη για τεχνική υποστήριξη hardware ή software
 4. Την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού hardware ή software
 5. Αλλαγές στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού ή τροποποιήσεις στην παραμετροποίησή του
 6. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και εκμάθησης του λογισμικού
 7. Υπηρεσίες επανεγκατάστασης οικογένειας εφαρμογών Alma
 8. Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων Application Server
Είναι ωστόσο δυνατή η επίσκεψη (On-Site) τεχνικού ή άλλων συμβούλων της ΝΒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την επίλυση ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατόπιν ειδικής συνεννοήσεως με τον πελάτη και χρέωσης βάσει του τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών.

Τα προιόντα Alma καλύπτονται με δωρεάν συμβόλαιο συντήρησης διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του. Μετά το πέρας του πρώτου έτους το συμβόλαιο συντήρησης μπορεί, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, να ανανεωθεί για άλλο ένα (1) έτος με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο Ανανέωσης Συμβολαίου Συντήρησης Προγραμμάτων Alma.
Online brochure
Online brochure