Εκπαίδευση και Εκμάθηση του Alma

Για την ορθή και ομαλή λειτουργία των προϊόντων Alma πραγματοποιείται εκπαίδευση, στις ειδικές διαμορφωμένες αίθουσες της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. Η εκπαίδευση θα καλύψει τον πλήρη και άρτιο χειρισμό του λογισμικού και την εκμάθηση των ειδικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ανά προιόν είναι,

  • 4 ώρες για το Alma Pro 1
  • 6 ώρες για το Alma Pro 2
  • 8 ώρες για το Alma Pro 3 & C
  • 2 ώρες για το Alma Τιμολόγηση
  • 2 ώρες για το Alma Library
  • 3 ώρες για το Alma Ακίνητα
Online brochure
Online brochure